HTML Ordlisten

 

Comments
Når du skriver et HTML dokument og det blir ganske langt, så trenger du noen kommentarer
for og slippe og lese hele dokumentet for og finne den delen du eventuelt skall oppdatere. Lag en hake utropstegn med to bindestreker slik som dette 

<!--Her kan du skrive kommentaren din avsluttes med bindestreker og hake---> 

Dette vill du kunne se i sourcen din men browseren oppfatter ikke dette som kode som skal vises.

Doctype
Følgende er forskjellige måter og identifisere et HTML dokument. 
HTML DTD (document type definition) forteller hvilken versjon dokumentet er programmert i. 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML Level 1//EN//">betyr at her har vi versjon 1 Skriver du dette så bør ikke dokumentet inneholde frames. 

Anchor
<a...>....</a> (anchor) er en av de viktigste kommandoene i HTML programmering. 
Dette tegnet <a.. må følges med en kommando som for eksempel HREF TARGET og TITLE.... 

HREF
Bruker du HREF vill dette lage en link til en annen side eller lignende. 
Eks: 
Se <A HREF="http://www.sol.no/">Scandinavian Online</A> min Internert leverandør. 

Hadde dette stått i et HTML dokument ville du ved og trykke på Scandinavian Online bli
transportert til http://www.sol.no/.

Det finnes forskjellige HREF kommandoer : 

A HREF="http://..." Lager en link til et annet dokument. 

A HREF="ftp://..." Lager en link til en FTP side. 

A HREF="gopher://...Lager en link til en gopher server.

A HREF="mailto:..." Etter semikolon fører du inn email adressen din
og når noen klikker på linken starter deres E-Mail program og adressen din ligger allerede på plass. 

Du kan også definere subjektet til mailen slik at du får samme subjekt på alle mailene som sendes fra siden din.
Dette gjøres slik: 
<A HREF="mailto:tomeriks@sn.no?subject=Flotte sider !">Send en Mail</a>

Name
Bruker du NAME vill du lage en link til et annet sted i dokumentet , eller til et spesielt sted i 
et annet dokument. 
Eks: 
Her har du koden du skriver der det skall klikkes. Her blir det mulig og klikke på Radio. 
Når vi snakker om <A NAME="radio">Radio</A> så er det.......... 

Det ordet som linken skall hoppe til ,der skal koden skrives slik: 
Et eksempel på dette <A HREF="#radio>Radio</A>.

Skal du hoppe til et spesielt sted i et annet dokument er den nederste koden den samme, 
men den øverste koden der det skall klikkes skrives slik:

 <A NAME="media.html#radio">Radio</a>

TARGET
Bruker du Frames og lager en link som skal åpnes i en annen ramme enn den rammen linken er skrevet i , må du bruke TARGET. 
Eks: 
<A HREF="her skriver du url'en" TARGET="her skriver du navnet på rammen"> Link teksten</A>

Address
<address>........... </address> brukes til og lage kursiv skrift. 

<ADDRESS>
Donald Duck
</ADDRESS> 

Her vill skriften mellom taggene bli skrevet i kursiv. 

Area
Denne taggen brukes til og merke område i et img map : 
Eks: 

<MAP NAME="knapperekke">
<AREA SHAPE="RECT" COORDS="10,10,49,49" HREF="om_us.html">
<AREA SHAPE="RECT" COORDS="60,10,99,49" HREF="produkter.html">
<AREA SHAPE="RECT" COORDS="110,10,149,49" HREF="index.html">
<AREA SHAPE="RECT" COORDS="0,0,159,59" NOHREF>
</MAP>

<IMG SRC="img_bar.gif" USEMAP="#knapperekke">


De deler som ikke omfattes av area taggen regnes som nohref . 

Bgsound
En funksjon som er ganske morsom er bakgrunnsmusikk på siden din .
BGSOUND lar deg spille bakgrunnsmusikk i følgende format
WAW ,AU ,MIDI eller MID. 

Eks: 
< BGSOUND SRC="fugler.wav">

Slik som du har i HREF har du også her noen tilleggskommandoer. Disse er SRC og LOOP. 

SRC
Denne kommandoen spesifiserer adressen der filen ligger. 

LOOP
Denne kommandoen bestemmer hvor lenge filen skal spilles. 
Eks: 
< BGSOUND SRC="fugler.wav" LOOP=INFINITE>

Her vill filen spilles til du bytter side. 

Big
< big>.......< /big> kan også forkortes til < b>....< /b> denne kommandoen forvandler teksten i mellom til bold (uthevet) tekst. 
Eks: 
Dette er normal tekst < BIG>dette blir uthevet tekst< /BIG> dette blir vanlig tekst igjen. 

Blink
Du har sikkert sett tekst som blinker dette gjøres veldig enkelt slik. Eks: Denne teksten er fast < blink>her blinker det< /blink> her er det vanlig tekst igjen.

Blokquote
< blokquote>.......< /blokquote> brukes når du skriver inn et tekstfelt som skal utheves litt. Browseren lager en blokk av teksten med litt mellomrom rundt. 

Eks: bla bla bla bla bla bla bla < BLOCKQUOTE> < P>< blokquote>.......< /blokquote> brukes når du skriver inn et tekstfelt som skal utheves litt. Browseren lager en blokk av teksten med litt mellomrom rundt. < /BLOCKQUOTE> det var det hele

Body
Body definerer dokumentet. Innenfor BODY taggene så skal all informasjonen
om tekst bilder ol. Ligge. 

Eks: 
< BODY> 
Her kommer kodene for dokumentet. 
< /BODY> 

Det finnes mange ekstrakommandoer som kan brukes her. Når du bruker andre kommandoer
sammen med BODY så har det effekt på hele internert siden. 

BACKGROUND
Denne kommandoen brukes for og legge en bildefil som bakgrunn på dokumentet. 

Eks: 
< BODY BACKGROUND="url eller filnavn.gif"> 
Her kommer dokumentet. 
< /BODY> 


BGCOLOR
BGCOLOR lar deg sette farge på dokumentet. 

Eks: 
< BODY BGCOLOR="red"> 
Her kommer dokumentet. 
< /BODY> 

LINK/ALINK/VLINK 
Disse tre kommandoene bestemmer fargen på de klikkbare linkene i dokumentet. 

LINK dette er en link slik den er når dokumentet akkurat er lastet ned. 
ALINK er en aktiv link. 
VLINK er en link som er besøkt. 

< Body link="red"vlink="blue"alink="white"> 

Alle disse kommandoene kan settes sammen til en linje. 

Eks: 
< body bgcolor="magenta" link="red"vlink="blue"alink="white">
Dette gjør dokumentet mer oversiktlig. 

Br
denne taggen bryter opp en linje. Den brukes slik. 

Eks: 
Donald Duck< br> 
Veien 3< br> 
Andeby< br> 


Center
Denne kommandoen sentrerer tekst eller bilder. 

Eks: 
< center>Velkommen til min hjemmeside< /center> 
Denne skriften vill nå stå i midten av dokumentet. 


Font
< font....... > < /font> brukes til og definere farge utseende og størrelse på teksten. 

COLOR
Eks: 
< font color="red"> Denne teksten er rød! < /font> 

SIZE
Eks: 
< font size=+3> Denne teksten er større enn default font size< /font> 
< font size=-1> Denne teksten er mindre enn default font size< /font> 


FACE
Her kan du skrive font type , men den som titter på siden din må 
ha den fonten du velger installert på sin maskin. 
Eks: 
< FONT FACE="Arial, Lucida Sans"> 

Denne teksten vil vises i enten Arial, Lucida Sans, eller Times Roman, som er default font. 

< /FONT> 

Frames
Med FRAMES kan du dele opp en side i uavhengige deler. 
Hver av delene kan feks.laste ned hver sin url,du kan lage en meny i en frame som blir der hele tiden når noen surfer på siden din. En frame trenger tre ting for og virke Frameset tagger Frame tagger 
og Frame dokumenter. 

FRAME DOKUMENT
er det dokumentet som bygger opp hele siden og bestemmer størrelsen og antall rammer. 

Eks: 
< HTML> 
< HEAD> 
< /HEAD> 
< FRAMESET> 
Her definerer du rader , kolonner og farge. 
< /FRAMESET> 

< /HTML> 

ROWS
Vi deler opp siden i prosent slik som dette: 

< FRAMESET ROWS="20%,60%,20%"> 

her har vi delt opp siden i tre rader. Husk og dele tallene med komma. 

COLS
Her gjør vi det på samme måten 

< FRAMESET COLS="60%,20%"> 

Her har vi delt opp i to kolonner. 

FRAMEBORDER
her setter du inn < FRAMEBORDER VALUE="YES eller NO"> 
etter som du vil vise eller skjule rammen. 

BORDER COLOR
Border color setter fargen på borden. 
Legger du til border color i < frame border color....... vill den kjøre over 
< frameset border color .......... kommandoen. 

NAME
Du må sette navn på hver rammedel slik at de kan bli targeted av linker 
fra andre dokumenter eller sider. 

SCROLLING
Scrolling setter du på yes/no/eller auto som er default. 

NOFRAMES
< noframes> Her skriver du en melding til de som ikke har en browser som
støtter frames< /noframes> 

MARGINHEIGHT og MARGINWIDTH 
< marginheight ="5"> 
< marginwidth ="5"> 
setter en marg på rammene. 


Her er et eksempel på en ferdig FRAMEDOKUMENT med det jeg
synes er nødvendig og ha med. 

Eks: 
< HTML> 
< HEAD> 
< /HEAD> 
< FRAMESET COLS=20%,*> 
< FRAME SRC="a.html"NAME="meny"> 
< FRAMESET ROWS=80%,20%,*> 
< FRAME SRC="b.html"NAME="linker"> 
< FRAME SRC="c.html"> 
< /FRAMESET> 
< /FRAMESET> 

( ,* betyr resten av siden) 

Headings
I HTML har vi 6 forskjellige overskrifter og de defineres slik: 

< h1> Velkommen til min hjemmeside< /h1> 

De forskjellige overskriftene er < h1> til < h6> der < h1> er den største. 

Head
Innenfor head taggene skriver vi informasjon om dokumentet. 
Vi har flere ting vi kan putte inn her 
< BASE> - < ISINDEX> -< LINK> - < NEXTID> - < TITLE> - < META> - < SYTLE

< TITLE> er den eneste du trenger og ha med her. Det du skriver her det er det 
som blir stående i F.eks Bookmarks. 

Eks: 
< Html> 
< head> 
< title> Olas hjemmesida< /title> 
< /head>.........................

Hr
Horizontal rule det bruker vi for og lage en horisontal skillestrek i dokumentet. 

Eks: 
Tommy Eriksen< br> 
<hr>
1997 < br> 


SIZE
< hr size = nummer> 
Size angir høyden på linjen i pixel størrelse. 

WIDTH
< HR WIDTH=nummer> 
Her angir du vidden på linjen i pixel eller prosent med % tegnet etter tallet. 

ALIGN
< hr align= left/right eller center> 
Her angir du plasseringen av linjen. 

Html
Denne koden kommer i begynnelsen og slutten av HTML kodene. 
Den angir HTML kode. 

Eks: 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> 
< HTML> 
Her kommer kodene til dokumentet. 
< /HTML> 


I
Italic Det som står skrevet mellom < I> og < /> blir presentert i italic

Images 
< img........ > brukes til og plassere og hente bilder og grafikk inn til dokumentet. 
IMG kan ikke brukes alene , men trenger noen ekstra kommandoer. 

ALIGN
< IMG ALIGN= left/right/top/texttop/bottom> 
< align=left> her vill bildet plassere seg til venstre i dokumentet på den første ledige plassen. 
< align=right> her vill bildet plassere seg til høyere i dokumentet . 
< align=top> her vill bildet plassere seg så langt opp som mulig. 
< align=textop> her vill plassere seg ved den øverste teksten. 
< align=bottom> her plasserer bildet seg nederst. 

ALT
Alternativ tekst Har en person satt Browseren sin på text only så vill ikke grafikken synes
da trenger du < ALT> det du skriver her vises der grafikken egentlig skulle vert. 
Eks: 
< IMG SRC="advarsel.gif" ALT="les dette!" > les dette!!!!!!!!!!!! 

SRC
etter SRC kommer filnavnet på bildet

< IMG SRC="advarsel.gif" ALT="les dette!" > les dette!!!!!!!!!!!! 

Width Height
Dette bestemmer bredde og høyde på et bilde. En fordel med og bruke disse 
kommandoene er når browseren laster ned en side med disse kommandoene går det 
fortere , fordi browseren kan med en gang bestemme hvor stort bilder er , og kan derfor 
laste ned teksten med en gang. 
Eks: 
< IMG SRC="advarsel.gif" ALT="les dette!" > les dette!!!!!!!!!!!! WIDTH=400 HEIGHT=40> 

BORDER
Visst bildet er en link videre så kommer det automatisk en bord rundt. 
Det er ganger det passer og ha en bord dette gjøres slik. 
Eks: 
< img border ="0" eller 3- 4- 5- 6- 7- 8........ > 

VSPACE HSPACE

< IMG VSPACE=5 HSPACE=5> 

disse to lager en åpen plass rundt bildet. 

Menu
menu starter du en liste med. 

Eks: 
< menu> 
< li> nr 1
< li> nr 2
< li> nr 3
< li> nr 4
< /menu> 

< LI> lager en liste med prikker foran. 

Nobr
Dette betyr NO BR . Skriver du en tekst mellom denne kommandoen vill teksten bli vist
uten avbrudd , altså i en linje. 

Noscript 
<noscript> her skriver du koder for de som ikke kan lese Java Script < /noscript> 

P
Paragraph Text Starter et nytt tekstfelt. 

Eks: 
< h1> Hei< /h1> 
< p> velkommen< /p>
 

Her kan du også bruke ALIGN

Eks: 
< h1> Hei< /h1> 
< p align="left"> velkommen< /p> 
< p align="right"> velkommen< /p> 
< p align="center"> velkommen< /p> 

Pre
Preformatted Text Denne kommandoen lar det som er skrevet i mellom
vises slik som det står. Browseren leser ikke noe av det som står der
som kode. 

Strike
< strike> denne teksten vill få en strek igjennom seg< /strike> 

Select
Denne kommandoen lager en nedrullingsboks. 
MULTIPLE
Multiple lar brukeren gjøre flere valg. 
< select multiple> 

SIZE
bestemmer hvor mange synlige ord som skal vises. 

Her er et helt eksempel: 
< SELECT NAME="meny"> 
< OPTION> Html skolen
< OPTION> Java
< OPTION> Ordliste
< OPTION> Publisering
< /SELECT> 


Small
Denne teksten er vanlig< small> denne teksten er liten< /small> 

Sub/Sup 
disse to gjør at en tekst enten heves eller senkes litt. 
Eks: 
Denne teksten er vanlig< sub> denne teksten senkes litt< /sub> her er det vanlig tekst. 
Eks 2: 
Denne teksten er vanlig< sup> denne teksten heves litt< /sup> her er det vanlig tekst. 

Table
Tables er det viktigste middelet for og lage en web side.Med tables binder du sammen 
innfomasjon i et lite feldt,mellom < table>..........< /table> taggene. 
Table er bygget opp av forskjellige kommandoer: 

BORDER
< table border="pixel tallverdi"> 
Table border er rammen rundt cellene tablen er bygget opp av. 
Disse rammene kan ha en verdi fra 0 og oppover .Ved 0 er de usynlige. 

CELLSPACING
< cellspacing="pixel tallverdi"> 
Cellspacing bestemmer avstanden mellom cellene. 

CELLPADDING
< cellpadding ="tallverdi pixel"> 
cellpadding lager en slags marg innefor cellene. 

WIDTH
< width ="pixel eller prosent verdi"> 
Width setter vidden av tablen. 

HEIGHT
< height ="pixel eller prosent verdi"> 
Height angir høyden av tablen. 

ALIGN
< align ="verdi"> 
Align bestemmer plasseringen av tablen. 

VALIGN
< valign =left/right/top/bottom"> 
Valign bestemmer plasseringen av tekst i cellene. 

BGCOLOR BORDERCOLOR
< bgcolor> og <bordercolor> bestemmer farge på bakgrunn og ramme. 

Th
Table Header < th> er en type celle, men regnes som en overskrift. 
< th>...< /th> det som blir skrevet mellom disse taggene blir vist 
i bold skrifttype. 
I tillegg til < th> kan du bruke: < br> VALIGN/VIDTH/HEIGHT/BGCOLOR/BORDERCOLOR

Td
Dette er en standard Datacelle som står for Table Data. 
Funksjonene og tillegskomandoene er det samme som i < TH>,
men her blir ikke skriften vist i bold. 

Tr
Table Row definerer en ny rad . 
Tilleggene her er: 
ALGN/VALIGN

U
<u> denne skriften vill bli understreket</u> denne skriften er vanlig igjen.v